بعنوان میزبان, چگونه می توانم یک رزرو را لغو نمایم؟

برای لغو یک رزرو:

  1. در قسمت میزبانی در بالای صفحه اصلی, بر روی گزینه رزروهای جاری کلیک کنید.
  2. رزرو جاری مد نظر را انتخاب کرده و لغو را کلیک کنید.

نکته: لغو یک رزرو نهایی شده, می تواند تاثیرات بدی بر برنامه مسافرت میهمان شما داشته باشد, لذا با لغو یک رزرو توسط میزبان, جریمه هایی شامل حال میزبان خواهد گردید.