در صورتی که میهمان, درخواست رزرو خود را پس از تایید من لغو کند, چه می شود؟

‏در صورتیکه میهمان, درخواست رزرو خود را پس از اینکه به تایید شما رسید لغو کند, و یا با عدم واریز مابقی ‏صورتحساب به کیف پول خود در مهلت 12 ساعته, درخواست رزرو تایید شده, منقضی گردد, معادل 50% از مبلغ ‏پیش پرداخت بعلاوه کارمزد جاجیگا از مبلغ پیش پرداخت شده (مبلغ پیش پرداخت معادل 20% کل ‏صورتحساب می باشد) ‏کسر گردیده و مابقی به میهمان بازگردانده می شود.

50% مبلغ پیش پرداخت برای جبران زیان ناشی از لغو درخواست رزرو ‏تایید شده, به کیف پول میزبان واریز می گردد.