در صورتی که میهمان من نفرات بیشتر از تعداد میهمانان ذکر شده در رزرو را به همرا بیاورد, چه باید کرد؟

در این مواقع, در صورتیکه اقامتگاه شما ظرفیت پذیرش میهمانان اضافه شده را نیز دارد, می توانید با توافق دوطرفه و محاسبه هزینه های اضافه, رزرو را ادامه دهید. (به زودی در جاجیگا قابلیت تغییر رزرو بصورت سیستمی ایجاد خواهد گردید.)

در صورتیکه تعداد نفرات بیش از ظرفیت اقامتگاه شماست, شما می توانید از میهمان بخواهید رزرو را لغو نماید. در اینصورت با میهمان شما مطابق مقررات لغو رزرو اقامتگاه شما رفتار خواهد شد.