چگونه می توانم تغییری در مشخصات یک رزرو قطعی اعمال کنم؟ ‏

**در صورتیکه هنوز رزرو آغاز نشده باشد, در صورت پذیرش میهمان یا میزبان خود, می توانید تغییراتی همچون تغییر در ‏تعداد میهمانان و یا تاریخ شروع و خاتمه رزرو را, در رزرو قطعی خود اعمال نمایید.‏

برای اینکار می بایست با ما تماس بگیرید.‏

(در آینده نزدیک این عملیات بصورت سیستمی انجام خواهد پذیرفت.)