آیا می توانم چند اقامتگاه و یا چند واحد مستقل را جداگانه ثبت کنم؟

در صورتی که چند واحد مستقل در یک منزل جای داشته باشند می توانید هر یک را جداگانه و با امکانات, تقویم کاری و اجاره بهای جداگانه ثبت کنید. در این موارد فضای مشترک منزل را در نمایه هر یک از واحد ها مشخص نمایید.

همچنین می توانید اقامتگاه فوق را با تمامی واحدها بصورت یکجا نیز ثبت کنید تا در صورتی که میهمانی با نفرات زیاد علاقه مند به رزرو یکجای منزل بود, رزرو را در یک مرحله به انجام برسانید. در این صورت می بایست دقت کافی بر تقویم کاری هر یک از واحد ها و اقامتگاه داشته باشید, بعنوان مثال در صورتی که اقامتگاه کل بصورت یکجا رزرو شد می بایست تقویم تمام تک واحد های زیر مجموعه را غیر فعال نمایید و بالعکس, تا به اشتباه دوباره رزرو نشوند.

برای ثبت اقامتگاه جدید بر روی ثبت اقامتگاه کلیک کنید.