حداکثر زمان تحویل و یا زمان تخلیه اقامتگاه چگونه تعیین می شود؟

بعنوان میزبان اقامتگاه می توانید حداکثر زمان تحویل و یا زمان تخلیه اقامتگاه خود را تعیین نمایید.

برای ویرایش این موارد شما می بایست:

  1. در قسمت میزبانی در بالای صفحه اصلی, بر روی گزینه اقامتگاه های من کلیک کنید.
  2. در لیست اقامتگاه ها, اقامتگاه مورد نظر خود را یافته و بر روی کلید ویرایش کلیک کنید.
  3. از منوی سمت راست صفحه, گزینه اطلاعات پایه را انتخاب کنید.
  4. در قسمت اطلاعات میزبانی می توانید زمانهای تحویل و تخلیه اقامتگاه را ویرایش نمایید.