راهنمای اقامتگاه من, چیست؟ (این قابلیت در حال آماده سازیست)

(این قابلیت در حال آماده سازیست) راهنمای اقامتگاه شما, توضیحاتی درباره موارد جزئی که امکان ارائه آنها در نمایه اقامتگاه وجود ندارد را شامل می شود, همچون: کجای منزل می شود یک پتو یا بالش اضافه پیدا کرد, شیر اصلی گاز یا آب کجاست, دمای پکیج را چگونه می شود کم کرد و غیرو …

میهمانان این اطلاعات تکمیلی را پس از نهایی شدن رزرو بصورت جداگانه دریافت خواهند کرد.