چگونه اقامتگاه خود را ثبت کنم؟

برای ثبت اولین اقامتگاه خود در سایت جاجیگا:

نکته: از آنجا که بعضی تنظیمات نمایه اقامتگاه, تنها در قسمت ویرایش اقامتگاه تعبیه گردیده, توصیه می شود, حتما پس از طی کردن مراحل ثبت اولیه اقامتگاه خود, به قسمت ویرایش همان اقامتگاه رفته, و اطلاعات تکمیلی را وارد نمایید.

تا زمانی که ثبت اقامتگاه بطور کامل به انجام نرسیده باشد, نمایه (پروفایل) اقامتگاه برای عموم به نمایش درنخواهد آمد و تنها میزبان مربوطه می تواند نمایه اقامتگاه را مشاهده و یا ویرایش نماید.
میزبان می تواند پس از تکمیل ثبت اقامتگاه و اطمینان از آمادگی برای پذیرش میهمان, به صفحه اقامتگاه های من رفته و با کلیک بر کلید انتشار, اقامتگاه مورد نظر خود را برای نمایش و عرضه در وبسایت ارسال نماید.