پس از ثبت درخواست رزرو, مراحل پرداخت صورتحساب چگونه می باشد؟

در هنگام ثبت درخواست رزرو, دو گزینه برای پرداخت وجه صورتحساب توسط میهمان پیش بینی شده است:‏

در هر دو حالت فوق, مبلغ شارژ شده تا مشخص شدن وضعیت رزرو, در کیف پول میهمان نگه داشته می شود و ‏قابل برداشت نمی باشد.‏