خط مشی جاجیگا برای بازپرداخت وجوه چیست؟

جاجیگا, در مواردی که استفاده میهمان از اقامتگاه رزرو شده ایشان محدود یا ناممکن شود, بر طبق رویه ای استاندارد, ‏بخشی از وجوه و یا کل وجوه پرداختی توسط میهمان را به حساب ایشان باز می گرداند.

میهمان می تواند مطابق میل خود از وجوه بازپرداخت شده برای رزرو مکانی دیگر بهره ببرد و یا اینکه با ثبت درخواست ‏واریز وجه, اعتبار شارژ شده خود را به حساب بانکی خود منتقل نماید.

موارد واجد شرایط بازپرداخت به میهمان

مواردی که مطابق خط مشی جاجیگا, واجد شرایط بازپرداخت وجه به میهمان می گردند, بطور کلی شامل موارد ذیل می ‏شوند:‏

در مواردی که رزرو توسط میهمان لغو گردد, بازپرداخت وجه برطبق مقررات لغو رزرو اقامتگاه ‏مربوطه خواهد بود.

جاجیگا همچنین, حداکثر تلاش خود را برای پیشنهاد اقامتگاه مناسب جایگزین, به میهمان خواهد نمود. میزان وجهی که بازپرداخت ‏می شود, به ماهیت و اهمیت مشکلات رخ داده بستگی دارد.‏

ثبت و پیگیری مشکل رخ داده

درصورتیکه هنگام تحویل گرفتن و یا پس از تحویل گرفتن اقامتگاه, متوجه مشکلاتی از قبیل موارد فوق الذکر شدید, ‏موضوع را با میزبان مربوطه درمیان بگذارید و به او فرصت بدهید تا مشکل را مرتفع نماید.‏

در صورتیکه مشکل مرتفع نشد, پیش از سپری شدن 24 ساعت اولیه از زمان تحویل اقامتگاه, مشکل بوجود ‏آمده را در صفحه ضمانت برگشت وجه ثبت نموده و سپس مطابق راهنمایی کارشناس جاجیگا عمل ‏کنید. درصورتی که مشکل موجود در اقامتگاه جزو موارد ناقض توافق میهمان/میزبان باشد و مدارک کافی نیز ارائه گردد, ‏هزینه های پرداختی به میهمان بازپرداخت خواهدشد.‏

میزبانانی که برخلاف قوانین وبسایت عمل نموده, مشخصات و امکانات اقامتگاه خود را با صحت و درستی ثبت نکرده ‏باشند, با جریمه هایی از قبیل جریمه نقدی, تعلیق موقت و یا حذف کامل اقامتگاه و میزبان مربوطه از وبسایت مواجه ‏خواهند شد. ‏