آیا جاجیگا می تواند حساب کاربری من را به حالت تعلیق درآورد؟

‎ ‎حساب کاربری شما می تواند به دلیل انجام اعمالی خلاف شرایط و قوانین وبسایت, محدود شود, معلق شود و یا لغو ‏گردد. در اینصورت رزروهای احتمالی شما در آینده نیز ممکن است, در نتیجه لغو حساب کاربری شما, ‏, بدون هشدار قبلی ‏‏لغو گردد. ‏ ‎ ‎همچنین جاجیگا ممکن است:‏

همچنین, حساب کاربری شما می تواند به دلیل میزان پاسخگویی پایین و یا عدم پاسخگویی به درخواست های رزرو, بطور ‏موقت به حالت تعلیق درآید. در اینحالت ممکن است دسترسی شما به کل وبسایت و یا بخشهایی از وبسایت همچون حساب ‏کاربری یا محتوای وبسایت لغو گردد.

برای رفع تعلیق از حساب کاربری خود, ضمن تماس با ما, اقدامات توصیه شده توسط کارشناسان جاجیگا را به انجام ‏برسانید.‏