چگونه جزییات تحویل اقامتگاه را با میزبان خود هماهنگ کنم؟

میهمان و میزبان می بایست جزییات و شرایط تحویل اقامتگاه را با یکدیگر هماهنگ نمایند. رعایت موارد زیر, ‏فرایند تحویل را آسان خواهد نمود: ‏ - مکالمه مستقیم با طرف مقابل ضروریست
پیش از شروع یک رزرو, جزییات و چگونگی تحویل اقامتگاه را از طریق ارسال پیام درون سیستمی با طرف ‏مقابل مبادله نمایید. همچنین در صورت نیاز می توانید از شماره تماسی که در اختیار شما قرار داده شده است ‏برای هماهنگی و یافتن آدرس دقیق, در روز ملاقات استفاده کنید.‏