چرا من نظری از جاجیگا مبنی بر لغو رزرو توسط من, دریافت کرده ام؟‏

درصورتی که بعنوان میزبان, رزروی را لغو کرده باشید, یک نظر بصورت خودکار در لیست نظرات اقامتگاه شما ثبت می ‏شود تا نشان دهنده لغو رزرو قبلی توسط شما باشد.‏

‏ این گزینه یکی از جریمه هایی ست که پس ازلغو رزرو, به میزبان اختصاص می یابد.‏