فرایند دریافت وجوه رزوهای یک ماهه و بیشتر چگونه است؟

برای رزروهای یک ماه و بیشتر, جاجیگا صورتحساب را بصورت ماهیانه ایجاد و وجوه را دریافت می کند, اجاره بهای ماه اول 24 ساعت پس از تاریخ شروع رزرو به حساب میزبان واریز می گردد. به همین ترتیب برای دریافت و واریز وجوه ماه آینده اقدام می شود و 10 روز مانده به شروع ماه بعد, مبلغ اجاره از میهمان دریافت می گردد و 24 ساعت پس از شروع ماه بعد, به میزبان پرداخت می گردد.

شما می توانید با مراجعه به لیست تراکنشها در کیف پول خود, از وضعیت هر تراکنش ماهیانه آگاهی یابید.