میزان پاسخگویی و زمان پاسخگویی چیست؟

میزان و زمان پاسخگویی, نشاندهنده درصد دفعات و سرعت پاسخگویی میزبان به درخواستهای رزرو میهمانان خود بوده ‏و نشاندهنده تعهد و التزام میزبان به پاسخ به موقع به میهمانان خود می باشد.‏

میزبان می تواند برای مشاهده این موارد, در پنل کاربری خود به قسمت آمار مراجعه نماید.‏

روش محاسبه