نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
8 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق
۲۲۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق
۹۰ متر
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
خانه نیمه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
خانه نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۷۰ متر