نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره هاستل

5 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
اتاق مشترک
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر
اتاق مشترک
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر