اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در علی‌آباد

۱۲ اقامتگاه | از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
نیمه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر