اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در علی‌آباد

۸ اقامتگاه | از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۱۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر