۱۶ اقامتگاه | از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۱ متر
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۵۰ متر