نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
۱۱ اقامتگاه | از ۲۰۷,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
٪۱۰ تخفیف
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۶۵ متر
٪۱۰ تخفیف
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۵ متر
٪۱۰ تخفیف
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
٪۱۰ تخفیف
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۵ متر
٪۱۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر