۱۶ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۱۳ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۴۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۰۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۵ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۱۶۰ متر