اجاره ویلا ارزان قیمت در بندر انزلی

۳۴ اقامتگاه | از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۵ متر
نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۶ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۲ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر