رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در بندر گز

۵ اقامتگاه | از ۲۶۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۲۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۹ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر