رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در چهارمحال و بختیاری

32 اقامتگاه از 270٬000 تومان

رزرو بوم گردی در چالشتر شهرکرد - اتاق ۲ نفره
2 اقامتگاه

رزرو بوم گردی در چالشتر شهرکرد - اتاق ۲ نفره

0 خوابه . 10 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

300٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۱

رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۱

0 خوابه . 28 متر . تا 10 مهمان

هر شب از

450٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در چالشتر شهرکرد - اتاق ۳ نفره
3 اقامتگاه

رزرو بوم گردی در چالشتر شهرکرد - اتاق ۳ نفره

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

300٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در چالشتر شهرکرد - اتاق ۴ نفره
5 اقامتگاه

رزرو بوم گردی در چالشتر شهرکرد - اتاق ۴ نفره

0 خوابه . 15 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

300٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در چالشتر شهرکرد - اتاق ۸ نفره

رزرو بوم گردی در چالشتر شهرکرد - اتاق ۸ نفره

0 خوابه . 30 متر . تا 9 مهمان

هر شب از

300٬000

تومان

جدید
رزرو اقامتگاه بوم گردی در تشنیز شهرکرد - اتاق ۱۸ متری

رزرو اقامتگاه بوم گردی در تشنیز شهرکرد - اتاق ۱۸ متری

0 خوابه . 18 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

300٬000

تومان

جدید
رزرو اقامتگاه بوم گردی در تشنیز شهرکرد - سوئیت ۲

رزرو اقامتگاه بوم گردی در تشنیز شهرکرد - سوئیت ۲

0 خوابه . 37 متر . تا 8 مهمان

هر شب از

500٬000

تومان

جدید
رزرو اقامتگاه بوم گردی در میانکوه - طبقه دوم
20% تـخـفـیـف
2 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در میانکوه - طبقه دوم

7 خوابه . 120 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

425٬000

340٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۲

رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۲

0 خوابه . 20 متر . تا 10 مهمان

هر شب از

360٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۳

رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۳

0 خوابه . 15 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

360٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۴

رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۴

0 خوابه . 12 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

270٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۵ و ۶

رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۵ و ۶

0 خوابه . 17 متر . تا 8 مهمان

هر شب از

540٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۷

رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۷

0 خوابه . 10 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

270٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۸

رزرو بوم گردی در کاهکش سامان - اتاق ۸

0 خوابه . 10 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

360٬000

تومان

جدید
رزرو اقامتگاه بوم گردی در میانکوه - طبقه اول
20% تـخـفـیـف
5 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در میانکوه - طبقه اول

2 خوابه . 120 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

425٬000

340٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در گندمان بروجن - اتاق ۴ نفره
2 اقامتگاه

رزرو بوم گردی در گندمان بروجن - اتاق ۴ نفره

0 خوابه . 15 متر . تا 5 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

280٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در تشنیز شهرکرد - سوئیت ۱

رزرو اقامتگاه بوم گردی در تشنیز شهرکرد - سوئیت ۱

0 خوابه . 35 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

450٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در گندمان بروجن - اتاق ۵ نفره
2 اقامتگاه

رزرو بوم گردی در گندمان بروجن - اتاق ۵ نفره

4 خوابه . 19 متر . تا 6 مهمان
5
(2 نظر)

هر شب از

320٬000

تومان