نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره ویلا بیابانی

۸۴ اقامتگاه | از ۳۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۱۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۵۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۹ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۱۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر