اجاره آپارتمان مبله و سوئیت در فارس

۲۸۸ اقامتگاه | از ۳۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه

از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۹,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۱۷,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۱۲
۱۲ واحد مشابه

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۵,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۶
۶ واحد مشابه

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر