اجاره ویلا و سوئیت در فریدون کنار

۲۵ اقامتگاه | از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۸۹۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۴۴۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۳۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۴۹۷,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۹۷,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر