اجاره ویلا ارزان قیمت در فومن

۵۳ اقامتگاه | از ۸۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۸ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۷۵,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۹,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۹۹,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر