نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
۹ اقامتگاه | از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۱۶ میهمان
۴ اتاق خواب
۶۰۰ متر
خانه دربست
تا ۱۸ میهمان
۵ اتاق خواب
۵۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۱۸ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۲۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۸۰ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۸ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۳۰ متر