اجاره سوئیت ارزان قیمت در گرگان

۱۶ اقامتگاه | از ۶۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
نرخ نوروزی ۳۲۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
نرخ نوروزی ۱۸۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
نرخ نوروزی ۱۵۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۵ متر