۹ اقامتگاه | از ۹۱,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
٪۵۴ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۱۷۴,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱ تیر الی ۳۱ شهریور

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۸ متر
٪۵۸ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۲۳۱,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱ تیر الی ۳۱ شهریور

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۸ متر
٪۵۷ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۹۱,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱ تیر الی ۳۱ شهریور

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
٪۵۸ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۳۱,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱ تیر الی ۳۱ شهریور

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۴ متر
٪۵۶ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۷۸,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱ تیر الی ۳۱ شهریور

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر