۶ اقامتگاه | از ۹۹,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
٪۱۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۵ متر
٪۱۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر