اجاره آپارتمان مبله در اصفهان

۱۵۳ اقامتگاه | از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۸۹,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۴۵,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر