اجاره ویلا استخردار در ایزدشهر

۹ اقامتگاه | از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۴۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۷۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۷۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۱ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۳۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۷۶ متر