اجاره سوئیت ارزان قیمت در کاشان

28 اقامتگاه از 135٬000 تومان

ضـدعفونی

رزرو سوئیت مبله در کاشان

1 خوابه . 95 متر . تا 6 مهمان
4.8
(17 نظر)

هر شب از

200٬000

تومان

20+ رزرو موفق

منزل مبله در کاشان

2 خوابه . 120 متر . تا 12 مهمان
4.6
(7 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان

10+ رزرو موفق

اجاره منزل مبله در کاشان - منفی یک

1 خوابه . 110 متر . تا 8 مهمان
4
(5 نظر)

هر شب از

180٬000

تومان

5+ رزرو موفق

اجاره منزل مبله در کاشان - طبقه پایین

1 خوابه . 80 متر . تا 4 مهمان
4.3
(10 نظر)

هر شب از

200٬000

تومان

10+ رزرو موفق

منزل یک خوابه مبله نزدیک خانه های تاریخی

1 خوابه . 85 متر . تا 10 مهمان
4.7
(12 نظر)

هر شب از

223٬000

تومان

20+ رزرو موفق
ضـدعفونی

اجاره منزل مبله در کاشان

2 خوابه . 120 متر . تا 10 مهمان
4.9
(9 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان

10+ رزرو موفق

اجاره منزل مبله در کاشان - طبقه اول

1 خوابه . 80 متر . تا 8 مهمان
3.5
(6 نظر)

هر شب از

200٬000

تومان

10+ رزرو موفق

اجاره سوئیت مبله در کاشان

1 خوابه . 90 متر . تا 3 مهمان
4.6
(3 نظر)

هر شب از

150٬000

تومان

5+ رزرو موفق
ضـدعفونی

اجاره منزل مبله در کاشان - طبقه بالا

1 خوابه . 80 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

200٬000

تومان

اجاره منزل مبله دو خوابه در کاشان

2 خوابه . 98 متر . تا 6 مهمان
4.9
(3 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان

5+ رزرو موفق
ضـدعفونی

اجاره خانه باغ در قمصر کاشان - یک خوابه

1 خوابه . 35 متر . تا 4 مهمان
4.8
(2 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان

10+ رزرو موفق
ضـدعفونی

اجاره منزل مبله با نرخ اقتصادی در کاشان

0 خوابه . 120 متر . تا 10 مهمان
4.6
(8 نظر)

هر شب از

200٬000

تومان

10+ رزرو موفق

اجاره روزانه سوئیت در کاشان

0 خوابه . 35 متر . تا 5 مهمان
4.5
(22 نظر)

هر شب از

195٬000

تومان

20+ رزرو موفق

اجاره منزل مبله در کاشان - همکف

1 خوابه . 120 متر . تا 8 مهمان
4
(2 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان

اجاره منزل مبله در کاشان

1 خوابه . 130 متر . تا 8 مهمان

هر شب از

200٬000

تومان

اجاره سوئیت مبله در کاشان

1 خوابه . 70 متر . تا 6 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

170٬000

تومان

ضـدعفونی

اجاره منزل مبله در کاشان

1 خوابه . 120 متر . تا 8 مهمان
4.6
(22 نظر)

هر شب از

200٬000

تومان

20+ رزرو موفق
ضـدعفونی

رزرو سوئیت مبله در کاشان - طبقه زیر همکف

1 خوابه . 100 متر . تا 6 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان

جستجوهای مرتبط