نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
۷۰ اقامتگاه | از ۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
اتاق مشترک
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۸ متر