اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در کازرون

۸ اقامتگاه | از ۸۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۷

۷ واحد مشابه

از ۸۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۱۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۸۰ متر