اجاره ویلا ییلاقی در کرمان

۱۱ اقامتگاه | از ۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۸

۸ واحد مشابه

جدید
از ۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر