اجاره سوئیت و ویلا در کیش

۳۱ اقامتگاه | از ۳۷۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶

۶ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

۱,۰۲۰,۰۰۰ ٪30 از ۷۱۴,۰۰۰ تومان
۲۲ فروردین الی ۱۶ اردیبهشت
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

۹۹۹,۰۰۰ ٪30 از ۶۹۹,۳۰۰ تومان
۲۳ الی ۳۱ فروردین
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

۹۹۹,۰۰۰ ٪30 از ۶۹۹,۳۰۰ تومان
۲۳ الی ۳۱ فروردین
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۴۹۹,۰۰۰ ٪30 از ۳۴۹,۳۰۰ تومان
۲۳ الی ۳۱ فروردین
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

۹۹۹,۰۰۰ ٪30 از ۶۹۹,۳۰۰ تومان
۲۳ الی ۳۱ فروردین
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

جدید
۳۷۵,۰۰۰ ٪20 از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

۷۹۹,۰۰۰ ٪30 از ۵۵۹,۳۰۰ تومان
۲۳ الی ۳۱ فروردین
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۱,۲۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۹۶۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۲,۰۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۲,۷۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۶۰ متر