رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در لنگرود

۷ اقامتگاه | از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

از ۶۳۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

جدید
از ۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

جدید
از ۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۶ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

جدید
از ۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر