اجاره ویلا و سوئیت در مرکزی

۲۰ اقامتگاه | از ۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه
از ۲۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۲۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۶ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۵
۵ واحد مشابه
جدید
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه
ضدعفونی‌شده
از ۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۲ متر