اجاره ویلا ارزان قیمت در ماسال

۵۴ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۹۹,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۱۵,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
٪۱۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۹ تیر الی ۳۱ شهریور

نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
٪۱۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۱۷۱,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۹ تیر الی ۳۱ شهریور

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۳۸ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۸,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر