اجاره ویلا ارزان قیمت در ماسال

۷۳ اقامتگاه | از ۷۶,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۵ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر