نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره کلبه جنگلی در ماسال

۲۱ اقامتگاه | از ۱۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۵ متر
خانه دربست
تا ۲۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۷۰ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۹۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۷۰ متر