اجاره خانه روستایی در ماسال

۱۶ اقامتگاه | از ۷۶,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
٪۵ تخفیف
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۳ متر
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۳۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر