نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره خانه روستایی در ماسال

۱۷ اقامتگاه | از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۳ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
٪۱۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۳۰ متر