نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره خانه روستایی ارزان قیمت در ماسوله

۱۸ اقامتگاه | از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۸ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۲ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر