اجاره خانه روستایی در ماسوله

۱۹ اقامتگاه | از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۲ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر