نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره خانه روستایی در ماسوله

۱۹ اقامتگاه | از ۱۸۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۲ متر