اجاره ویلا ییلاقی در مازندران

۹۶ اقامتگاه | از ۷۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۵۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر