اجاره ویلا و سوئیت در مشگین‌شهر

۲۳ اقامتگاه | از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه
از ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۶
۶ واحد مشابه
از ۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۶
۶ واحد مشابه
از ۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
از ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر