اجاره ویلا با میز بیلیارد در متل قو

۹ اقامتگاه | از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۵۹۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۵ اتاق خواب
۷۲۰ متر