اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در نیشابور

۱۷ اقامتگاه | از ۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۴۸,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۷
۷ واحد مشابه

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۶ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه

از ۱۱۴,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۴ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر