اجاره ویلا استخردار در نوشهر

۱۴ اقامتگاه | از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۰۰ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۶ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۵۵ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۰۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۱۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۸۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۱۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر